We Can Too

За Центъра:

Фондация И АЗ МОГА / I CAN TOO създава Център за деца с аутизъм в гр. Пловдив. Центърът бeше официално открит на 10 декември 2015 и работи активно с деца и семейства от януари 2016 г.

В Центъра се развиват социализацията, способностите и уменията на деца от аутистичния спектър. Децата се терапират на базата на програма, изготвена специално за тях от екип от обучени специалисти, която ще бъде постоянно актуализирана в зависимост от резултатите и състоянието на децата. Центърът е уникален проект за България, заради визията му да обхване работа с детето и с цялото му семейство. Родителите получават консултация и обучение за работа с децата си в домашни условия.

Като общност от терапевти и хора, ангажирани с каузата на децата с аутизъм, Центърът работи активно за промяна на мисленето за тези хора и отношението на обществото към тях.